Kontaktai

 • Visi klientai vienoje vietoje
 • Visa išliekanti darbo su klientu istorija
 • Klientų kontaktinės informacijos valdymas
 • Greita informacijos paieška
 • Vienkartinių ir masinių laiškų siuntimas
 • Svarbių datų sekimas (įmonių gimtadieniai, svarbios sutartys)
 • Problemų registravimas ir analizė

Kalendorius

 • Darbų planavimas, delegavimas, priminimų sistemą
 • Atliktų darbų ir jų trukmės istorija, apskaita
 • Darbuotojų užimtumo stebėjimas
 • Grupinių darbų valdymas
 • Projektų valdymo modulis
 • Galutinio darbų termino valdymas
 • Atostogų, komandiruočių, dienų dėl ligos žymėjimas

Etapai

 • Užduočių etapų valdymas
 • Pasiūlymų (potencialių pardavimų) stebėjimas
 • Sutarčių valdymas
 • Projektų pradžios, eigos ir pabaigos darbai
 • Problemų eigos ir sprendimo stebėjimas
 • Užsakymų vykdymas

Ataskaitos

 • Greitas išsamių ataskaitų kūrimas
 • Kiekvienas sistemos laukas yra „pjūvis“ ataskaitai
 • Ataskaitų pjūviai pagal vieną žmogų, grupę ar visos įmonės
 • Duomenų analizė realiu laiku
 • Ataskaitų eksportas .xls formatą, spausdinimas
 • Masinių darbų kūrimas
 • Masinių laiškų siuntimas

Dokumentai

 • Gaunamų, siunčiamų ir vidinių dokumentų valdymas
 • Pasiūlymų registras (planuojami pardavimai)
 • Sutarčių registras (pardavimų analizė)
 • Dokumentų šablonų palaikymas
 • Automatinė dokumentų numeracija
 • Dokumentų „medžio“ (folder) funkcija
 • Paieška net ir per dokumento failo turinį

Teisių sistema

 • Konfidencialumo užtikrinimas – kiekvienas mato tik tai, ką reikia
 • Teisės skirstomos į leisti: peržiūrėti, redaguoti, trinti
 • Teisės pagal požymį savo/svetimo
 • Unikalių, privalomų laukų kūrimas – neužpildžius lauko, sistema neleidžia išsaugoti
 • Vartotojų administravimas: naujų kūrimas, senų blokavimas, trynimas

Integracija

 • Integracija su Outlook kalendoriumi
 • Integracija su mob.tel. kalendoriais
 • Integracija su buhalterinėmis sistemomis
 • Integracija su kitomis kompiuterinėmis programomis

Papildomas funkcionalumas

Advokatams

Darbai

 • Darbų laiko apskaita
 • „Play“ mygtukas
 • Valandiniai įkainiai

Bylos

 • Skaidymas į etapus
 • Visa susijusi info.
 • Prisegti dokumentai

Aktai

 • Paslaugų aktų išrašymas
 • Auto. rekvizitų užpildymas
 • Pelningumo skaičiavimas

Sąskaitos

 • Sąskaitų išrašymas
 • Apmokėjimų stebėjimas
 • Skolų kontrolė

Draudimo brokeriams

Draud. kompanijos

 • Draud. kompanijų rekvizitai
 • Draud. rūšių sąrašas
 • Komisinių algoritmai

Polisai

 • Draud. polisų registras
 • Polisų paieškos variklis
 • Automatiniai priminimai apie polisų pabaigą 

Sąskaitos

 • Sąskaitų išrašymas
 • Mokėjimų ir skolų stebėjimas
 • Auto. priminimai apie eilines įmokas

Skolų išieškotojams

Kreditoriai ir debitoriai

 • Kreditorių registras
 • Debitorių registras
 • Kreditorių ir debitorių susiejimas

Skolos

 • Skolų registras
 • Skolų administravimas
 • Priminimai apie apmokėjimus

Delspinigiai

 • Sėkmės mokesčio skaičiuoklė
 • Delspinigių skaičiuoklė
 • Palūkanų skaičiuoklė

NT brokeriams

NT objektų registras

 • Ieškomų NT objektų registras
 • Siūlomų NT objektų registras
 • Sąsaja tarp ieškomų ir siūlomų NT objektų

NT objektų aprašas

 • Detali NT objektų paieška
 • Platus NT objektų prašymas
 • NT objektų nuotraukų segimas
Mūsų klientai